Rozwój działalności gospodarczej

Opis przedsięwzięcia:
Wniosek o przyznanie pomocy
WoPP_19_2_I_4z – Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących (wersja 4z)
IW_WoPP19_2_IW_4z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX informacja pomocnicza do obsługi formularza
Załączniki do wniosku o pomoc
1. Biznesplan
BP_19_2_I_4z-2  – Formularz
BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans – Tabele pomocnicze
IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510 – Informacje pomocnicze
2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Osw_MSPFormularz
Instrukcja_MSP-1 – Instrukacja wypełnienia
3.Formularz de minimis
4. Dodatkowe oświadczenia
5. RODO
Umowa o przyznanie pomocy
Wniosek o płatność
Księga wizualizacji znaku PROW
Skip to content