Projekt Współpracy “ŚWIAT”

W dniu 17 stycznia 2020 r. pięć Lokalnych Grup Działania podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację projektu współpracy pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka (ŚWIAT).  LGD – y uczestniczące w projekcie to: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, „Ponidzie”- Pińczów, „Królewskie Ponidzie” – Busko Zdrój, „Dorzecze Wisły”  – Połaniec, „Perły Czarnej Nidy” – Morawica.

W ramach tego projektu w powiecie jędrzejowskim zrealizowano następujące zadania:

  • Zakup tablic informacyjnych wraz z montażem na rzece Nida na odcinku Mniszek  – Sobowice oraz na rzece Łososina na odcinku od zalewu w Małogoszczu do ujścia Nidy.

  • Zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach.

  • Budowa wiaty u zbiegu szlaków w Sędziszowie.
  • Odnowienie i uporządkowanie Szlaku Turystycznego im. Ks. Stanisława Konarskiego.
  • Wyznaczenie szlaku rowerowego wraz z oznakowaniem w Słupi.
  • Konferencja podsumowująca.
  • Przewodnik turystyczny szlaków wodnych.

 

  • Cykl wydarzeń promocyjnych.

 

Na realizację tych zadań przeznaczona jest kwota 443 622,50. Projekt został zakończony i rozliczony w październiku 2021 roku.

                                                                     Bogusława Wypych

                                                                         Prezes Zarządu  LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

 

Skip to content