Informacja o zrealizowanych projektach partnerskich

Lp. Tytuł projektu Miejsce realizacji Źródło finansowania (nazwa funduszu /programu) Kwota pomocy

w zł

Termin realizacji  

 

Grupa docelowa

 

 

Cele projektu

1.        „Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” – (realizowany na zasadzie partnerstwa) obszar powiatu jędrzejowskiego Działanie 8.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Finansowane z pomocy przyznanej dla lidera projektu: Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych od 01.09.2009 do 31.10.2010  

 

Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, JST, przedsiębiorcy, Wyższe Uczelnie

Stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w woj. Świętokrzyskim

 

 

 

 

2.        „Mamy pracujące mamy!”

(realizowany na zasadzie partnerstwa)

obszar powiatu jędrzejowskiego, pińczowskiego, włoszczowskiego Działanie 8.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Finansowane z pomocy przyznanej dla lidera projektu: Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych od 18.11.2011 do 30.11.2012  

 

Młode matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą

Podniesienie świadomości o konieczności dobrej organizacji swojego czasu w związku z nowa sytuacja życiową, doskonalenie umiejętności w odnalezieniu się na rynku pracy. Uświadomienie przedsiębiorcom, że młoda matka może być bardzo dobrym pracownikiem
3.        „Teorie i praktyka drogą do sukcesu zawodowego” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 w Jędrzejowie Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 417 279,23 PLN od 01.01.2012 do 30.06.2014 160 uczniów klas III Technikum w ZSP nr. 2 w Jędrzejowie Zwiększenie do 45 % odsetka absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kończących się maturą w relacji do absolwentów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 

 

 

4.        „Rodzice super tacy od jutra idą do pracy” Żłobek „Bajka” w Jędrzejowie Działanie 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 620 705,70 od

01.09.2012 do

31.08.2014

Bezrobotni rodzice dzieci do lat 3 chcących powrócić na rynek pracy pracy Stworzenie możliwości powrotu na rynek pracy 8K i 2M z terenu gminy Jędrzejów

Wsparcie funkcjonowania żłobka „Bajka” w Jędrzejowie,

5.        „Hotelarze przyszłości” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 250 814,00 od

01.09.2012 do

30.06.2014

 75 uczniów Technikum Hotelarskiego  w Jędrzejowie Zwiększenie poziomu wykształcenia i zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia u 75 uczniów Technikum Hotelarskiego
6.        Nie-Obcy Język Powiat Jędrzejowski, Buski, Konecki, Kielecki, Staszowski Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 403 736,00 Od 01.03.2013-30.04.2014 Osoby w wiek 50-64 podniesienie kwalifikacji językowych osób pracujących, bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo
7.        Praktyka szansą na sukces Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie

 

Działanie 9.2 POKL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 411 900,00 Od 01.09.2013-30.06.2015 Młodzież szkolna Zwiększenie poziomu wykształcenia i zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia
8.        „Języki obce – równe szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia.” Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 44 494,32 01.08.2014-

31.01.2015

 

Studenci JUTW podniesienie kwalifikacji językowych osób po 50 roku życia
9.         

„Jesień w kolorze słońca”

 

 

 

Powiat Jędrzejowski – Gmina Nagłowice RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 

Finansowane z pomocy przyznanej dla lidera projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 05.01.2020 31.12.2022 Seniorzy Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną
Skip to content