2023-09-19

Konsultacje w ramach ogłoszonych naborów

  Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie od 02.10.2023r. do 16.10.2023r. w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych  (wysokość środków – 20 366,01 Euro co przy indykatywnym kursie Euro […]
2023-09-18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury…   Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2022-11-24

Konsultacje w ramach ogłoszonych naborów

Bezpłatne spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków  w terminie od 08.12.2022r do 22.12.2022r. w ramach przedsięwzięć 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  (wysokość środków – 362 056,88 złotych) oraz 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego (wysokość środków – 206 385,84  złotych) Serdecznie zapraszamy osoby […]
2022-11-24

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków numer 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Regulamin naboru wniosków nr 18/2022 – 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny […]
2022-11-24

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 17/2022/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze 17/2022/G -13.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 1.3.3 Regulamin naboru wniosków nr 17/2022/G Procedura oceny i wyboru grantobiorców. Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności Załącznik_nr_3_Wniosek _o_powierzenie _grantu Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_LSR_i_wg_kryteriow_wyboru INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Kryteria wyboru grantobiorców Regulamin Pracy Rady 18.09.2020r. […]
2022-06-27

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Ogłoszenie o naborze nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Regulamin naboru wniosków nr 17/2022 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury… Procedura oceny i wyboru operacji. 1 Karta weryfikacji formalnej wniosku 2. Oświadczenie o bezstronności nabory wniosków 3. Karta oceny zgodności […]
Skip to content