Podejmowanie działalności gospodarczej – premia

Skrót przedsięwięcia:
Wniosek o przyznanie pomocy

Kopia PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022) Wniosek o przyznanie pomocy

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Instr. wyp. wniosku o przyznanie pomocy 5z (od 27.07.2022)-1 – Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX – Informacja pomocnicza do obsługi formularza

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

1. Formularz de minimis

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja nieedytowalna

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja edytowalna

2. Biznesplan
3. Oświadczenie dla wnioskującego
 4. RODO
Umowa o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 6z, od 04.07.2022 r.) !!
Wniosek o płatność

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Wniosek o płatność 5z (od 04.07.2022)wniosek o płatność (wersja 5z, od 04.07.2022 r.) !!

PROW 2014-2020 – 19.2 op. typu premie – Inst. wyp. wniosku o płatność 5z (od 04 07 2022)-1 instrukcja wypełniania wniosku o płatność

WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530 – wykaz faktur

Spr_z__real_BP – sprawozdanie z realizacji biznensplanu

ISpr_z_real_BP_P instrukcja do sprawozdania

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510_

IMBP_IPRO_19_2_P_InformPomocn_20201221 

Skip to content