Budowa lub dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie pomocy:
Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_zFormularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z – dodatkowe arkusze dla wspólnie wnioskujących (wersja 5z)
Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie_pomocy_I_19_2_5z – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX informacja pomocnicza do obsługi formularza
– Biznesplan
W związku z tym, że to przedsięwzięcie z zasady nie generuje przychodów załącznik Biznesplan nie obowiązuje wnioskodawców.
Wzory dokumentów pomocniczych do wniosku
Formularz umowy o przyznaniu pomocy
Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

PROW 2014-2020 – 19.2 operacje własne i inne – Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanuinformacja pomocnicza

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

PROW 2014-2020 – 19.2 – IMRB, IPRO 9z (od 04.07.2022) – formularz

Księga wizualizacji znaku PROW
————————————————————————————————

 

Skip to content