2023-10-24

Wyniki naboru wniosków nr. 19/2023 – 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

Protokół nr 7/2023 z dnia 23.10.2023r. Lista obecności Rejestr interesów Lista bioracych udział w ocenie Lista wniosków spełniajacych warunki nabory nr 19/2023 Lista wybranych operacji – nabór 19/2023
2023-02-21

Ostateczne wyniki naboru nr 17/2022/G ogłoszonego w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 5/2023 z dnia 20.02.2023r. Lista obecności z dnia 20.02.2023r. Rejestr interesów z dnia 20.02.2023r. Lista wybranych grantobiorców – nabór 17/2022/G  
2023-01-30

Wyniki oceny złożonych wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 17/2022/G, Przedsięwzięcie 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół nr 2/2023 z dnia 18.01.2023r. Protokół nr 3/2023 z dnia 24.01.2023r. Protokół nr 4/2023 z dnia 25.01.2023r. Lista obecności 18.01.2023r. Lista obecności 24.01.2023r. Lista obecności 25.01.2023r. Rejestr interesów 18.01.2023r. Rejestr interesów 24.01.2023r.   Lista bioracych udział w ocenie 18.01.2023r. […]
2022-04-14

Informacja z posiedzenia Rady LGD z dnia 12.04.2022r. dotycząca ponownej oceny wniosku nr 2022/16/17 w ramach złożonego protestu.

Protokół nr 6/2022 z dnia 12.04.2022r. Lista obecności Lista bioracych udział w ocenie Rejestr  interesów  Uchwała nr 51/2022 w sprawie ponownej oceny wnosku nr 2022/16/17
2015-04-29

Wyniki naboru wniosków

Skip to content