2023-03-04

Podsumowanie pracy nad strategią

Spotkania w terenie dobiegły końca, ankiety i fiszki przekazane. Przed przystąpieniem do pracy w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania w latach 2023-2027 członkowie zespołu roboczego pracują nad budżetem strategii. Bardzo dziękujemy wszystkim za duże zaangażowanie i […]
2023-01-09

Ogłoszenie – Fiszki projektowe do Nowego Programowania

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki […]
2022-10-07

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” obejmuje gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sobków, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych […]
2022-09-28

Zaproszenie

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska – GRYF. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i […]
2022-09-15

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”obejmuje gminy: Jędrzejów, Imielno, Sobków, Małogoszcz, Oksa, Nagłowice, SłupiaJędrzejowska, Sędziszów oraz Wodzisław. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejściaLEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieliw opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie […]
2022-08-30

Ogłoszenie o naborze kandydatów do zespołu ds. LSR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”,  zaprasza do składania ofert przez kandydatów do zespołu do spraw tworzenia LSR, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie Formularz zgłoszeniowy kandydata Oświadczenie o niekaralności Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych […]
Skip to content